Výbojka je stále nejsilnější světelný zdroj

Provoz veřejného osvětlení

Osvětlení chodníků a silnic na katastrálním území obcí a měst je jednou z předností moderní doby. Není totiž uzákoněno jako povinná součást infrastruktury, ale považuje se již za samozřejmost. V Česku najdete jen několik výjimek, kde se tato služba neprovozuje. Úhrada za dodávku elektrické energie je hrazena z obecního rozpočtu a určitou roli tu hraje také využití alternativních zdrojů energie, např. solární.světla na silnici
Součástí napájení celé soustavy bývají i některá dopravní značení, objekty autobusových zastávek, parkové zóny atd. Spínání jednotlivých částí obvodů probíhá pomocí časového nebo fotocitlivého spínače, a to vždy postupně v časovém odstupu, aby nebyla přetížena vstupní rozvodná síť. Zajímavé ovšem je, že z celkového objemu dodané elektřiny v rozvodné síti tvoří osvětlování chodníků a silnic v obcích pouhé jedno procento z celkového objemu spotřeby v republice.

Výbojky nebo LED diody

Vývoj LED diodových zdrojů se neustále posouvá kupředu a dosáhl již takového stupně, že nejsilnější svítidla mohou konkurovat po stránce technických parametrů výbojkám. Ty prozatím stále dominují, zejména vysokotlaké sodíkové, ale obraz blízké budoucnosti nedokáže nikdo odhadnout. Výhody výbojkového svítidla jsou však stále zřejmé, připomeňme si ty nejpodstatnější:
Není nutná demontáž celého svítidla – u LED diodových reflektorů musíte při poruše a na konci životnosti měnit celé svítidlo v cenových relacích desítek tisíc korun, zatímco u stávajícího typu stačí vyměnit pouze samotný zdroj.
Výroba nevyžaduje podstatné zásahy a změny v technologii – tím pádem výrazně klesají náklady na údržbu a provoz.osvětlení města
Enormní výkon – sodíkové výbojky Lightpark jsou stále nejvýkonnější osvětlovací technikou na světě s enormním světelným tokem, tím pádem je možné snížit počet stožárů veřejného osvětlení.
Ideální barevné podání – ze zdravotního hlediska vyzařují sodíkové páry teplý odstín bílého světla, který nepůsobí rušivě a nezpůsobuje problémy se spánkem.

3/5 - (2 votes)