Betonové ploty z prefabrikovaných panelů nevyžadují základovou desku

Montáž připomíná dětskou stavebnici

Stavebnice patří mezi dětmi (hlavně chlapci) k nejoblíbenějším hračkám. Nic totiž nedokáže podpořit vlastní fantazii a tvůrčí potenciál dětské duše tak, jako sestavování různých variací, neustálá jejich proměna, opětovná montáž a demontáž, přemísťování na jiné místo a všechny ostatní možnosti, které stavebnice poskytují.

imitace cihlové zdi

S betonovými ploty Montáž MPC je to podobně, pouze s tím rozdílem, že chlapci již vyspěli v muže. V zásadě se ovšem tato práce nijak neodlišuje od Lega nebo stavebnice Merkur, jde o to, nejprve zakotvit do země nosné sloupky s drážkami a mezi ně pak zasouvat tenké plotovky (prefabrikované desky). Plot je rozebíratelný, desky není nutné tmelit či lepit v drážkových spárách, a tím pádem jej lze později demontovat a přemístit jinam.

břečťan na zdi

Univerzalita – betonový plot nezabírá příliš mnoho prostoru, tím se odlišuje od klasického zdiva (kamenů či cihel) a desky lze využít jako nízký sokl, nebo je stavět na sebe do libovolné výšky. Mohou se kromě ohraničení parcely využít jako vymezení výběhu pro zvířata, oddělení hospodářské části zahrady, zakrytí nepěkného výhledu např. na průmyslové objekty v okolí, sklady či skládky, ale třeba i pro výstavbu terasovitě řešené výsadby skalniček a okrasných dřevin.

Beton + dřevo – stále častěji se objevuje toto řešení jako sestava, kdy je nízký sokl z betonu doplněn dřevěnými plotovkami (vodorovnými i svislými). Tyto dva materiály se k sobě hodí, povrch desek totiž nepřipomíná vojenské bunkry, ale je koncipován jako imitace štípaného kamene, cihel, kamenných kvádrů a různých geometrických vzorů, takže nepůsobí fádně a depresivně. Dřevo navíc celou konstrukci významně oživí, zvláště tehdy, kontrastuje-li barva dřevěné lazury s barvou desek ve výrazných odstínech, např. ve spojení červenohnědá se světle šedou, odstín dřeva „kaštan či olše“ s okrovou či krémovou barvou desek, a to vše vynikne doplněné krátce střiženým zeleným trávníkem.