Potřebujete posoudit web z hlediska funkce i vzhledu?


Myslíte si, že Váš web funguje tak, jak má? Soudní znalec webových stránek Vám může zajistit stoprocentní jistotu v tom, že internetová propagace Vaší firmy odpovídá pÅ™esnÄ› VaÅ¡im zámÄ›rům i souvisejícím nárokům. Bez spekulací, bez subjektivního měřítka, vždy jednoznaÄnÄ› korektnÄ›, maximálnÄ› diskrétnÄ› a objektivnÄ› aktuální hodnocení obsahové i formální stránky pÅ™ináší specialista, na jehož odborný pohled se můžete spolehnout. A to v souvislosti s analýzou ekonomických parametrů, hodnot platných v oboru obecné informatiky, ale také v případech, které souvisejí s kriminalistickým zkoumáním.

Oslovte odborníka na IT znalecké posudky

Obsah služeb renomovaného odborníka je mimořádně široký, pestrý a bohatý. Tak aby vyhověl různorodým požadavkům klientů s rozmanitými zájmy. A samozřejmě je servis vždy stoprocentně kvalitní. Kvalita vyvěrá nejen z prvotřídní profesní kvalifikace, ale taktéž z profesionálních zkušeností, souvisejících s předchozími projekty, z nichž specialista na web těží vždy maximum pro zadání rozborů budoucích.