Skvrny byly kolem všech vypínačů


ÄŒlovÄ›k by nevěřil, jak snadno může pÅ™ijít k řeÅ¡ení problému, který ho trápí již dlouhé mÄ›síce. Od té doby, co se u vás doma objevily malé dÄ›ti, jste s tím mÄ›li problémy neustále. StaÄilo, aby se dÄ›ti najedly anebo si hrály s barvami a poté zneÄiÅ¡tÄ›nýma ruÄkama plácly po vypínaÄi a netrefily se. A nehoda byla na svÄ›tÄ›, na bílé malbÄ› v okolí vypínaÄe zářila nevzhledná barevná anebo mastná skvrna. Ze zaÄátku jste se snažili vÅ¡e Å™eÅ¡it postupným pÅ™emalováváním barvou, ale na tuto snahu jste po pár mÄ›sících rezignovali, neboÅ¥ malovat každý týden není žádná velká radost.

Snadné a efektivní řešení za pár korun

OvÅ¡em vás ty skvrny trápily po každé, kdy jste zavadila pohledem o vypínaÄ a nevÄ›dÄ›la jste, jak se jich zbavit. Až jste náhodou zavítala do domácnosti své kamarádky, kde vás Å™eÅ¡ení uhodilo do oÄí na první pohled. Pod vÅ¡emi vypínaÄi a zásuvkami mÄ›la nalepeny originální samolepky na zeÄ vyvedené v nevÅ¡edním a neotÅ™elém provedení, které každého zaujme na první pohled. AÅ¥ už to byl rámeÄek s kaňkou Äi kvÄ›tinkou v rohu, vypadalo to moc pÄ›knÄ› a zároveň se jednalo o funkÄní ochranu okolí vypínaÄe, kterou staÄí v případÄ› potÅ™eby pouze pÅ™etřít hadříkem.