Víte co je vinkulace

Jedním z důvodů je možná i cizí řeč finančníků, které prostě nerozumíme. To ale neznamená, že bychom měli házet flintu do žita, vždyť jsou kolem nás i zkušení bankéři a poradci, kteří se vyznají v oboru a poskytnou nám opravdu pravdivé informace.

domácí pojištění

Toto záhadné slovo má kořeny v latině, kde znamená „pouto“.Přeneseně se jedná o dispoziční právo. Což znamená, že v případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno třetí osobě, v našem konkrétním případě bance, se kterou uzavíráme smlouvu o hypotečním úvěru.

Každá společnost se prostě snaží zajistit splácení poskytnutého úvěru různými cestami. Všeobecně známé je například zástavní právo k nabyté nemovitosti. Tato informace je pečlivě zanesena už v katastru nemovitostí. V případě nesplácení takové hypotéky, může bankovní či nebankovní společnost zahájit exekuční řízení a tím získá své peníze zpět.
Z obdobné úvahy vychází také https://www.americka-nebankovni-hypoteka.cz/vinkulace/, která se týká zejména pojistného plnění.

Jak to tedy vypadá v praxi
Většina klientů má pojištění sjednáno už k nemovitosti, kterou si pořizují, proto se vinkulace požaduje až od určité částky. Musíme myslet také na škody, ke kterým může dojít, například z důvodu požáru nebo povodně. Zajištění je proto nezbytně nutné, protože živly prostě lidstvo nikdy neovládne.

Občas proto finanční společnosti sáhnou také po vinkulaci na základě životního pojištění, kdy je tak chráněna rodina klienta, zejména v případě jeho smrti. Riziko smrti dlužníka totiž zajistí všechny zúčastněné strany stejně. Proto je dobré s touto variantou dopředu počítat a očekávat další měsíční platby navíc. Nicméně, ruku na srdce, je vhodné si vzít úvěr a nezajistit se pro případy, kdy nebudu schopen splácet ze zdravotních či jiných důvodů, nemluvě o situaci, která by nastala v případě mého úmrtí a přechodu nutnosti splácet úvěr na mé nejbližší? To by si asi nepřál nikdo z nás!

na prodej

Samozřejmě to není jediná možnost. Velkou výhodou je, pokud vlastníte další movitý či nemovitý majetek, který se dá v takovém případě použít. Pak jste z obliga.
Proto vždy hned na začátku zvažte všechny své možnosti do nejmenších detailů.