První den v nové práci aneb vzájemné porozumění mezi zaměstnancem a organizací

Mentor versus žák

Tento vztah přináší užitek oběma a i organizaci. Většina lidských vztahů přináší úskalí a různá stádia. Prvním stádiem je iniciace. Trvá skoro rok, hledají se cíle. Dále je to kultivace, po tímto pojmem rozumějme kariérní růst. Trvá až 5 let. Separace je dalším krokem, kdy se mentor s žákem rozcházejí a každý jde svou cestou. Poslední krokem je redefinice, kdy se mentor se žákem považují na stejné pozici, jsou si navzájem rovni.
obchodní setkání
Rizika:
–          Mentor neuspěje
–          Nenalezne se správný člověk, je dán na špatné místo
–          K fázi separace dochází i mnohem dříve, touha oddělení se proběhne dříve
–          Žák převezme mentorovi návyky, které nemusí být kompatibilní s firemní kulturou
–          Hodnoty a postoje mentore se přenesou na mentora, ač to nejsou ty pravé

Kariéra jako taková

Kořeny kariéry je schopnost vnímat vlastní talent, využívat své schopnosti a dovednosti, vyhledávání a vytvoření motivů a zastávání různých hodnot. Je to pohled, jak jsme schopni sebe sami „prodat“, čím disponujeme. Kariéra se rozděluje na několik způsobů kariéry:
–          Technická způsobilost
–          Manažerská způsobilost
–          Nezávislost
–          Stabilita

Typy kariéry

Jsou děleny na:
–          Pevnost (práce ve firmě je boj o přežití, nabírání, povyšování, propouštění závisí na trhu práce, tímto typem kariéry disponují například nakladatelství)
–          Klub (pozici obsahuje z interních zdrojů)
–          Baseballový tým (přitahuje milovníky rizika, postup a povýšení se děje na základě individuálního výkonu, bývá tomu například u bank nebo softwarových společností)
–          Akademie (dominantní odvětví, individuální úsilí, farmaceutické společnosti)
manažerský plán

Motivy a potřeby

Motiv lze definovat jako psychologickou pohnutku, příčinu či důvod určitého lidského chování nebo prožívání. Potřeba je pak prožívaný nedostatek člověka, který potřebuje splnit, aby se opět cítil šťastně.
Nabídli jsme vám také trochu definic a rozdělení základních pojmů, abyste rozuměli případným zapeklitým otázkám pokládané ve vašem novém zaměstnání. Přejeme vám hodně štěstí!