Žádejte kompenzaci od letecké společnosti

Pokud se rozhodneme zamířit do světa na dovolenou anebo za obchodními povinnostmi a chceme k tomuto účelu využít leteckou dopravu, pak většinou plánujeme cestu delší dobu. O to horší je zjištění, že byl náš let zrušen. Zrušení letu ClaimCloud ale nemusíme přejít jen mávnutím ruky nebo pokrčením rameny. Pokud budou splněny určité podmínky, pak můžeme žádat po letecké společnosti kompenzaci.

cestující nastupují do letadla

§ Mezi ty základní podmínky patří
a) délka zpoždění letu v cílové destinaci.
b) to, že let musí spadat do regulace EC 261/2004.
c) i situace, kdy mohou být i jiné možnosti a formy pro získání odškodného (letecké míle, dárkové poukazy).
d) doba, jak dlouho před plánovaným odletem vám byla doručena informace o zrušení letu.

Musejí být splněny podmínky nároku na odškodnění

Je také zřejmé, že letecká společnost se bude zabývat jen takovými případy, za které může nést logicky zodpovědnost. Pokud byl let zrušen nebo zpožděn například díky přírodní katastrofě anebo bezpečnostnímu ohrožení, kompenzace se řešit nebudou.
§ Dalšími podmínkami pro uznání nároku na kompenzaci za zpožděný (zrušený) let, je i to, zda
1) je let uskutečněn v rámci Evropské unie nebo jejího členského státu (Švýcarsko, Island, Norsko).
2) je odletová destinace uvnitř Evropské unie nebo jejího členského státu.
3) je let provozován leteckou společností se sídlem na území Evropské unie nebo jejího členského státu.

nouzové přistání ve špatném počasí

Kdy nastává situace, která se označuje jako „zrušení letu“

Za zrušení letu se považuje případ, kdy dopravce změní nebo zruší let méně než čtrnáct dnů před plánovaným datem odletu a zároveň mu nebylo nabídnuto náhradní řešení.
– Tím by byl náhradní let, který má plánovaný odlet nejpozději jednu hodinu před původním odletovým časem.
Ale zároveň se nesmí cestující dostat do cílové destinace později nežli dvě hodiny po původním plánovaném času příletu.

5/5 - (1 vote)